Bi Yuan Cheng

Moraine Lake Walk by Bi Yuan Cheng
 Moraine Lake Walk
40" x 57"
(CAN) $8,700
A Light Touch in Mount Rundle by Bi Yuan Cheng
A Light Touch in Mount Rundle
48" x 48"
(CAN) $8,400
Return to the River by Bi Yuan Cheng
Return to the River
30" x 55"
(CAN) $6,500
November in Three Sisters by Bi Yuan Cheng
November in Three Sisters
36" x 48"
(CAN) $5,880
Summer Canola Field by Bi Yuan Cheng
Summer Canola Field
48" x 36"
(CAN) $5,880
Summer Day by Bi Yuan Cheng
Summer Day
48" x 36"
(CAN) $5,880
Along the Edith Cavell by Bi Yuan Cheng
Along the Edith Cavell
36" x 36"
(CAN) $5,000
Good Morning Moraine Lake by Bi Yuan Cheng
Good Morning Moraine Lake
48" x 24"
(CAN) $4,750
Autumn - Emerald Lake by Bi Yuan Cheng
Autumn - Emerald Lake
30" x 40"
(CAN) $4,600